0

Wrong ultra low server location at HCM

Hello, please make ultralow servers correct to greencloud-sgn and lightnode-sgn at HCM. Currently, they are point to greencloud-han and lightnode-han. Thank you.

 

 

4 replies

null
  • NextDNs
  • 6 mths ago
  • Reported - view

  Please try using 45.90.28.0 and 45.90.30.0 as system DNS (in addition to encrypted DNS) to get the best routing.

   • Anh_Vu
   • 6 mths ago
   • Reported - view

    I'm using NextDNS app on my iPhone via LTE network... so how can I use 45.90.28.0 and 45.90.30.0 ? They're still point to han servers today.

   • R_P_M
   • 6 mths ago
   • Reported - view

    For the iPhone app version just turn off “Use Ultra-low latency network” in the advanced section of the settings. 
   No idea if that will help in this situation, but it’s how you get the Anycast addresses with the app. 

  • BigDargon
  • 6 mths ago
  • Reported - view

  Lỗi này không phải do NextDNS, mà do nhà mạng không quy hoạch địa chỉ IP theo vùng miền, tỉnh/thành phố. Nên máy chủ DNS nhận dạng địa chỉ IP dựa trên cơ sở dữ liệu IP có sẵn và do dữ liệu IP không chính xác dẫn tới trả về máy chủ ở gần không đúng.

  Các sửa chữa rất đơn giản, khởi động lại router để nhận lại IP WAN mới. Có thể nên tắt luôn IPv6 vì dữ liệu vị trí IPv6 còn sai lệch hơn IPv4 nữa.

  Ở VN, tham gia thảo luận trên VOZ để dễ trao đổi hơn https://voz.vn/t/tat-tan-tat-ve-dich-vu-nextdns.522718/post-16840908

  Ngoài ra, 2 nhà mạng ở lớn VN cũng đã cập nhật fw để chuyển tiếp tất cả truy vấn DNS ở cổng 53. Những máy chủ DNS nhà mạng trong fw mới này đều nằm ở HN, nên khi sử dụng modem nhà mạng sẽ đều cho kết quả đi máy chủ NextDNS ở HN https://voz.vn/t/tat-tan-tat-ve-dich-vu-nextdns.522718/post-28367386

Content aside

 • 6 mths agoLast active
 • 4Replies
 • 159Views
 • 4 Following