1

Can not access my.nextdns.io from Vietnam (ISP Viettel)

I see the message in the issue report has been fixed. But currently, the management page my.nextdns.io is not accessible in Vietnam.

It is not clear whether the problem is caused by Viettel or the CDN with Vervel.  Please check help me!

8 replies

null
  • BigDargon
  • 1 yr ago
  • Reported - view

  Update: ISP Viettel has fixed it.

   • Hieu_Nguyen
   • 9 mths ago
   • Reported - view

   nói sao để họ fix vậy bạn ơi

   • BigDargon
   • 9 mths ago
   • Reported - view

   Cái này đợt trước phải gọi thẳng lên viettel đề nghị tổng đài hỗ trợ. Mà đợt này lỗi cũng có người báo tổng đài viettel nhưng chưa giải quyết. Nói chung là lỗi từ bên viettel định tuyến đi các dịch vụ của vercel chứ k phải lỗi của nextdns!

   • duytoanvns
   • 9 mths ago
   • Reported - view

   em đang xài Viettel nè, sáng giờ vào ổn rồi. Chỉ có hồi tối ngày 13/09 là nó lỗi liên tục luôn

  • nonsfw
  • 1 yr ago
  • Reported - view

  I can't access from Chinese mainland my.nextdns.io Accessible using the proxy tool

   • nonsfw
   • 1 yr ago
   • Reported - view

   nonsfw The webpage prompts that the link timed out

   ; <<>> DiG 9.16.33-Debian <<>> my.nextdns.io @77.88.8.1
   ;; global options: +cmd
   ;; Got answer:
   ;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 61521
   ;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 3, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1
   ;; OPT PSEUDOSECTION:
   ; EDNS: version: 0, flags:; udp: 4096
   ;; QUESTION SECTION:
   ;my.nextdns.io.            IN    A
   ;; ANSWER SECTION:
   my.nextdns.io.        216    IN    CNAME    cname.vercel-dns.com.
   cname.vercel-dns.com.    47    IN    A    76.76.21.61
   cname.vercel-dns.com.    32    IN    A    76.76.21.241
   ;; Query time: 364 msec
   ;; SERVER: 77.88.8.1#53(77.88.8.1)
   ;; WHEN: Wed Dec 14 16:33:34 CST 2022
   ;; MSG SIZE  rcvd: 108
   
   • BigDargon
   • 1 yr ago
   • Reported - view

   nonsfw Try the tracert or traceroute command

  • Vino
  • 9 mths ago
  • Reported - view

  Same issues. I can't access nextdns from ISP Viettel network

Content aside

 • 1 Likes
 • 9 mths agoLast active
 • 8Replies
 • 292Views
 • 5 Following